Lokalne organizacije

Općinska organizacija SDP Jakšić
Predsjednik organizacije

Općinska organizcija SDP Kaptol
Predsjednik organizacije
Tomislav Petrić

Općinska organizcija SDP Velika
Predsjednik organizacije
Alen Solić

Općinska organizacija SDP Čaglin
Predsjednik organizacije
Antun Emić

Općinska organizcija SDP Brestovac
Predsjednik organizacije
Drago Stojčević

Gradska organizcija SDP Pleternica
predsjednika organizacije
Ivan Tubić

Gradska organizacija SDP Pakrac
Predsjednik organizacije
Zoran Krejči

Gradska organizacija SDP Lipik
Predsjednik organizacije
Igor Papić

Gradska organizacija SDP Kutjevo
Predsjednik organizacije
Magdalena Križanović

Gradska organizacija SDP Požega
Predsjednik organizacije