SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM SENIORA POŽEŠKO – SLAVONSKE ŽUPANIJE OBILJEŽIO 1. LISTOPADA MEĐUNARODNI DAN STARIJIH OSOBA

Aktualno 2. listopada 2013

          Glavna skupština UN-a je odlučila da se  1. listopada posveti starijim osobama kako bi se njegovim održavanjem potaknula skrb i donošenje mjera, programa i aktivnosti kojima je cilj spriječiti zapostavljanje i siromaštvo osoba starije životne dobi i umirovljenika.

Hrvatski Sabor je prihvatio i ratificirao “Europsku Socijalnu Povelju” i “Dodatni Protokol Europskoj Socijalnoj povelji”, veoma važan za starije  osobe  gdje  se  u   članku 4.  između ostalog kaže    “radi osiguranja učinkovitog ostvarivanja prava starijih osoba na socijalnu zaštitu stranke se obavezuju da će usvojiti ili promicati, bilo izravno, bilo u suradnji s javnim ili privatnim organizacijama odgovarajuće mjere kojima je osobita svrha: omogućiti starijim osobama da što je moguće duže ostanu

punopravni članovi društva, da slobodno izaberu svoj način života i vode neovisan život u svojoj uobičajenoj sredini te starijim osobama koje žive u ustanovama osiguraju odgovarajuću pomoć poštujući pritom njihov privatni život i sudjelovanje u odlučivanju o uvjetima života u tim ustanovama.”

Kako se 1. listopada – Međunarodni dan starijih osoba raznim akcijama obilježava u gotovo svim gradovima diljem Hrvatske, tako je i Socijaldemokratski forum seniora u Požegi tradicionalno obilježio Međunarodni dan starijih osoba mjerenjem krvnog tlaka, podjelom edukativnog letka o pravilnoj prehrani osoba starije dobi i podjelom jabuka.