Gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić obustavio poticajne mjere u tzv. Industrijskoj zoni kako bi zemljište iz navedene zone u što kraćem roku rasprodao?!

Aktualno 29. rujna 2023

Gradskom vijeću ukinute poticajne mjere

 Na devetnaestoj sjednici Gradskog vijeća održanoj 12.04.2023.g  stavljana je  izvan snage Odluke o uvjetima, cijeni, poticajnim mjerama i postupku prodaje građevinskog zemljišta gospodarske namjene u Industrijskoj i Obrtničkoj ulici u Požegi  iz 2017.g.,  unatoč protivljenju kluba vijećnika SDP-a.

Za gospodarsku djelatnost i zapošljavanje bile su predviđene poticajne mjere

Ukinutom  odlukom  poduzetnici su imali priliku kupiti građevinsko zemljište na kojem bi bili oslobođeni   plaćanja komunalnog doprinosa, naknade za priključenje na sustav električne energije do 11 kw, priključka na vodu, kanalizaciju i plin i  dijela komunalne naknade u prvim godinama djelatnosti.

Kako bi poduzetnici ostvarili pravo na navedena oslobođenja morali su   započeti izgradnju objekta najkasnije u roku dvije godine od zaključenja kupoprodajnog ugovora u kojem će morati početi  obavljati gospodarsku djelatnost  najkasnije u roku od tri godine od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora i pri tome zaposliti najmanje dvanaest radnika, koji imaju prebivalište na području Grada Požege  i čiji broj  najmanje tri godine nisu smjeli smanjivati.

Odluka ukinuta jer grad nije sposoban kontrolirati provođenje ugovorenih obveza s poduzetnicima???

U obrazloženju Odluke o stavljanju izvan snage  navodi se da će se nekretnine koje su obuhvaćene predmetnom odlukom moći prodavati po tržišnim cijenama.

Ovom Odlukom Grad je i službeno prestao poticati  razvoj gospodarski razvoj  kroz poticajne mjere kod prodaje zemljišta u vlasništvu Grada.

Sramotno je  usmeno obrazloženje od strane Gradonačelnika prema kojem se od tih mjera odustaje budući Grad Požega  nije u stanju pravno riješiti poštivanje ugovorenih uvjeta kod kupnje zemljišta po povlaštenim uvjetima te omogućiti stvarnim poduzetnicima poticajno ulaganje , a da pri tome  sve općine i gradovi u našoj županiji to rješavaju bez problema.

U  našoj Županiji samo Požega i Brestovac nemaju poticajnu prodaju zemlje ( i ostale mjere)  u gospodarskoj zoni 

Sramotno je da Grad  Požega, kao županijsko središte,  nije u stanju omogućiti poduzetnicima koji su voljni uložiti svoja sredstva u svom gradu, uvjete koje im pružaju Pleternica, Kutjevo, Jakšić, Velika, Kaptol, Čaglin, Pakrac i Lipik a da ne navodimo primjere drugih gradova u  susjednim županijama.

Svjedoci smo kako poduzetnici iz našeg grada otvaraju pogone u drugim općinama i gradovima u našoj   županiji , ali  i u drugim županijama.

Požega je tako uz općinu Brestovac   jedino mjesto koje poduzetnicima ne nudi  poduzetničku zonu uz poticajne mjere za obavljanje gospodarske djelatnosti,  uz uvjet novog zapošljavanja.

Važno je sada napuniti proračun bez obzira  štetu budućeg razvoja i zapošljavanja            

Očito  Gradonačelnikova vizija  upravljanja Gradom doseže samo  do kraja njegovog mandata, a njemu jedino važno popuniti proračun Grada u njegovom mandatu i zadovoljiti apetite njegove interesne skupine .

Gradonačelnik nema želju,  a očito  niti znanje stvoriti uvjete za razvoj poduzetništva i  novog zapošljavanja stanovnika ovog grada, te na taj način omogućiti i   ostanak mladih u gradu te time i dugoročno veći prihod u gradskom  proračunu.

Tko će kupiti zemljište u industrijskoj zoni?

Zanimljivo je da je žurno nakon stavljanja poticajnih mjera van snage Gradonačelnik  na 20. sjednici Gradskog vijeća donio odluku o prodaji zemljišta u Industrijskoj zoni i to čestice k.č.b.r. 4485, u k.o. Požega koja se nalazi odmah uz česticu zemljišta 4482/23. Navedeno zemljište je Grad prodao 2018.g. tvrtki FAST HOUSE d.o.o. uz uvjet početka gospodarske djelatnosti i poticajnog zapošljavanja. Tvrtka nije ispunila uvjete iz ugovora s Gradom te je ugovor trebao biti raskinut.  Ugovor do sada nije raskinut ili aljkavošću gradske uprave ili namjerom.  Zbog čega sada  Gradonačelnik prodaje  zemljište koje graniči s zemljištem koje bi trebalo vratiti gradu???   Ili pogoduje sadašnjem vlasniku čestice k.č.b.r. 4485 tvrtki LKW d.o.o. centar, za kojeg ima najveću vrijednost ili je slučajno odabrana baš ta čestica,  na građanima je da procjene, a ja „insuiniram“ ,kako mi često na Gradskom  vijeću  zna reći Gradonačelnik, da se i ovom slučaju radi o aktivnosti gradonačelnika koja nije uzrokovana dugoročnim interesom Grada, već željama i potrebama njegove interesne skupine.

 

Predsjednik ŽO SDP-a Požeško slavonske županije

Mitar Obradović