GLASNA ŠUTNJA O NASILJU

Aktualno 27. studenoga 2018
Forum žena Požeško-slavonske županije obilježio je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama u prostorijama SDP-a u Požegi 26.11.2018. godine.
Gošća je bila Mirjana Bilopavlović iz Centra za podršku i razvoj civilnog društva „DELFIN“ Pakrac.
Predsjednik SDP-a Požeško-slavonske županije Mitar Obradović pozdravio je prisutne uz podršku borbi protiv nasilja nad ženama ističući da nema opravdanja za nasilje i da o istom treba govoriti te poduzeti sve da se nasilje spriječi.
Mirjana Bilopavlović upoznala je nazočne s oblicima i vrstama nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, s propisima i kako postupiti vezano uz nasilje te s projektom Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela. Iznijela je podatke dobivene od PU Požeško-slavonske prema kojima su prošle godine policijski službenici postupajući po čl. 4. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji prekršajno prijavili 180 počinitelja ( 158 muškaraca i 22 žene ) te da je tijekom 2017. godine podneseno 162 Optužna prijedloga iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 6 Kaznenih prijava poradi počinjenja KD-a iz čl. 179 a Kaznenog zakona. Ove godine je do 31.listopada postupajući po čl. 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji prekršajno prijavljeno 102 počinitelja ( 86 muškaraca i 16 žena ) te je podneseno 80 Optužnih prijedloga iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji te 10 Kaznenih prijava poradi počinjenja KD-a iz čl. 179 a Kaznenog zakona.
Mihajla Pavković, predsjednica Foruma žena Požeško-slavonske županije istaknula je da samo 25% žena prijavljuje nasilje od strane svog partnera, da je u proteklih pet godina u Hrvatskoj ubijena 91 žena i da su više od polovine njih usmrtili partneri. Da je u Hrvatskoj ove godine prijavljeno 8528 počinitelja nasilja. Osvrnula se na nasilno ponašanje pojedinih čelnih političara u našoj županiji.
Martina Vlašić, potpredsjednica SDP-a Požeško-slavonske županije istaknula je problem nasilja prema starijim ženama i prema starijim osobama koje je u porastu.
Progovorilo se o glasnoj šutnji o nasilju, o Istanbulskoj konvenciji, propisima i institucijama, odgovornom ( neodgovornom ) ponašanju javnih osoba, primjerima kako postupati u svakodnevnom životu vezano uz žrtve nasilja i o nasilju kao potpuno neprihvatljivom obliku ponašanja.