ŽO Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a PSŽ održava Izbornu skupštinu

Aktualno 21. listopada 2019

Obavještavamo kolegice, članice Foruma ŽO SDFŽ-a SDP-a PSŽ o održavanju Izborne skupštine koja će se održati u

utorak, 29.listopada 2019. te da se potrebni obrasci i sve potrebne informacije nalaze u linku koji je naveden.

Pozivamo kolegice na kandidaturu.

                                 Predsjednica SDFŽ SDP-a Požeško-slavonske županije

                                                          Mihajla Pavković

 

Odluka o sazivanju Izborne skupštine ŽO SDFŽ-a PSŽ i obrazac za kandidaturu