Sindrom neposlušne žene

Aktualno 28. ožujka 2018
“Tamara Puač ima puno pravo odbiti prijeći preko ovih problema i odbiti biti žrtveno janje u prvim redovima borbe protiv patrijarhata. Javna ostavka jeste politički čin, posljednja službena pobuna neposlušne žene koja se usudila misliti da zna bolje od međusobno solidarne skupine muškaraca. No, vrlo je malen broj organizacija sa ženama na odgovornim funkcijama u kojima iste ovakve borbe nisu postojale. U konačnici, pobjeda nad patrijarhatom može doći tek nakon niza ovako izvojevanih bitaka. Taktika Tamare Puač može rezultirati pozitivnim učincima samo ako se priča ne zaustavi na njezinoj ostavci. Metode patrijarhalnog ugnjetavanja možda nisu svjesne, više se čine instinktivnima – predanom borbom za vlastite interese. Spontano je i intuitivno, neovisno o rodu, koristiti sve dostupne denuncijacije kako bi se obezvrijedilo suparnika. Posebno je to lako ako je suparnik žena. Kao što se lako solidarizirati s muškarcem, tako je jednako lako diskvalificirati žene s istaknutom javnom funkcijom – na temelju emotivnih angažmana u javnoj situaciji.”