Rad u Javnoj ustanovi – SPORTSKI OBJEKTI POŽEGA

Aktualno 20. kolovoza 2020

 

Grad Požega je 12.veljače 2014.g. donio Odluku o osnivanju Javne ustanove „Sportski objekti Požega“ Požega.  Do tada je sportskim objektima u Požegi upravljao Požeški športski savez. Djelatnost ustanove je do sada bila, koliko je javno poznato, samo održavanje sportskih objekata.

Osnivanjem ustanove  znatno poskupljuju troškovi održavanja samih sportskih objekata, a za očekivati je da povećani troškovi održavanja   trebaju  rezultirati i kvalitetnijim održavanjem objekata  i omogućavanje kvalitetnijih uvjeta rada požeških sportaša. Koliko je ustanova u tome uspjela SDP će imati posebnu tiskovnu konferenciju, te to neće biti teme ove tiskovne konferencije, te  ćemo tu temu obraditi drugom prilikom.

Današnja tema je netransparentnost samog rada ustanove, te  trošenje sredstava građana grada Požege u korist  „ zaslužnih“  članova HDZ-a.

Prva netransparentnost na koju želimo ukazati je to što je Zakonom o  pravu na pristup informacijama  propisano  da su tijela javne vlasti ( tu pripadaju i sve pravne osobe kojima su  osnivači  gradovi)  obvezna na internetskim stranicama objaviti među ostalim i zakone i ostale propise koji se odnose na njihovo područje rada, opće akte i odluke koje donose, godišnje planove, programe, strategije, izvještaje o radu, financijska izvješća, proračun, financijski plan itd.

Od osnivanja do danas Javna ustanova nema svoju internetsku stranicu, te nije moguće dobiti uvid rad ustanove na način kako je to propisano Zakonom.

SDP je  zatražio  očitovanje od  Ustanove  zašto nije postupila prema navedenoj zakonskoj odredbi, te  da se su u najbržem roku na svojim internetskim stranicama objavi podatke koje  su obvezni prema zakonu.

Prvi ravnatelj Ustanove je bio dr.sc. kineziologije i nije  bio član HDZ-a. Na njegovo mjesto  01.01.2018.g. došao je    diplomirani socijalni radnik, i naravno član HDZ-a (tajnik gradske organizacije). Iako je Statutom ustanove propisano na koji način prestaje radni odnos ravnatelju, a to može biti na vlastiti zahtjev ili zbog počinjenja povreda radnog odnosa, radni odnos ravnatelja  završava na način da je sklopljen sporazumom prema kojem bivši ravnatelj ima pravo na odštetu u iznosu od oko 100.000,00 kn zbog prestanka radnog odnosa. Očito se radi o trošku koji je bio nužan da se udobrovolji bivši ravnatelja da na svoje mjesto pusti zaslužnog člana HDZ-a.

SDP je zatražio  da  se javnosti pojasni prema kojem je aktu  bivšem ravnatelju plaćeno 100.000,00 kn iz sredstava  građana grada Požege za  prepuštanje funkcije ravnatelja „zaslužnom“ članu HDZ-a ,  što je inicirao takav trošak ,   te da se ta odluka prezentira javnosti.

Najnovije zapošljavanje zaposlenika ,  od.03.kolovoza,  na neodređeno vrijeme na radno mjesto realizatora sportskih programa diglo je puno prašine zbog više činjenica koje ukazuju odsutnost  potrebnih kriterija kod zapošljavanja, netransparentnost samog zapošljavanja  i  zapošljavanje   isključivo u svrhe stranačkog zapošljavanja  i to u uvjetima sve izraženije krize.

Kako bi građani mogli imati spoznaje o samom postupku postavili smo upit  Upravi  Ustanove     da li   to radno mjesto postoji u   sistematizaciju radnih mjesta,   da li je sačinjen plan rada za navedeno mjesto i da li financijskim planom predviđen trošak takvog radnog mjesta.

Ako postoji plan rada molimo pojašnjenje koje su to nove aktivnosti koje će odrađivati navedeni djelatnik, sa kojim skupinama i na koji način.

Koliko je poznato do sada je plan sportskih programa i njegovu realizaciju radio  Požeški športski savez i djelatnik zadužen za to, te su tako planirane aktivnosti uredno objavljene na njihovim stranicama pa nije jasno koje bi poslove obavljao ovaj novi djelatnik.

Iako je Statutom Ustanove propisano da ravnatelj donosi odluku o zasnivanju radnog odnosa uz suglasnost upravnog vijeća ,  Josip Lisjak, zamjenik predsjednika Upravnog vijeća javne ustanove Sportski objekti, je   na upit medija  izjavio  upravno vijeće nije nadležno za primanje u radni odnos, te da je odluku o tome samostalno donio ravnatelj Ante Brkić.

 

Zbog toga smo postavili smo  pitanje Ustanovi da li je za zapošljavanje djelatnika Krizmanić Igora upravno vijeće dalo suglasnost sukladno odredbama Statuta ili je to odrađeno bez njihove suglasnosti.

HDZ ovoga Grada očito živi u svom svijetu, za koji ne postoji pandemija zbog kojeg ljudi odlaze na burzu a  državni i lokalni proračuni  znatno lošije pune. Očito su stranačke potrebe za zapošljavanje  iznad  stvarnih potreba za zapošljavanjem na trošak građana.

Opće je poznato da su  za vrijeme epidemije znatno racionalizirani gotovo svi sportski programi, te se odvijaju u znatno smanjenom obimu,  ali niti  to nije zapreka za novo zapošljavanje bivšeg člana HDZ-a.

I to nije sve jer je  na navedeno radno mjesto  zaposlen  izbačeni član HDZ-a Igor Krizmanić,  koji je izbačen iz stranke kada su se u medijima pojavile informacije da je, prvenstveno od  strane svoje djece,  optužen za obiteljsko nasilje, zbog čega je 26. lipnja ove godine Općinsko državno odvjetništvo u Požegi podiglo optužnicu zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava.

U ovom slučaju vidimo  dva  lica HDZ-a, jedno  koje   iz stranke  izbacuje člana  kojega se proziva za povredu djetetovih prava i drugo lice  HDZ koji  ga zapošljava na radno mjesto na kojem bi vjerojatno imao doticaja sa djecom. Oni koji financiraju to radno mjesto, a to su građani grada Požege, ne mogu niti znati što on radi na tom mjestu budući im taj podatak nije dostupan  ali vjerojatno će dolaziti u kontakt sa djecom, što osobama protiv kojih se vode postupci za izrijekom Zakon o športu zabranjuje.

Očito je HDZ sebi propisao znatno rigoroznija pravila za članstvo u stranci nego što je to učinio sa kriterijima prema kojima za novac građana zapošljava na radna, pa čak radna   mjesta koja su u neposrednoj vezi sa djecom i mladima.

Ako  je netko i pomislio  da će HDZ zbog teške gospodarske  situacije uzrokovane pandemijom     prestati koristiti  gradsku blagajnu za stranačke potrebe  iz ovog primjera je vidljivo da je pogriješio.

HDZ ovog grada je očito jači  od pandemije i od sudskih postupaka koji se vode protiv njih i njihovih bivših članova.

Od Ustanove  ovim putem tražimo transparentnost postupanja i odgovore na pitanja koje zanimaju naše građane, a o dobivenom odgovoru  naše građane ćemo pravodobno izvijestiti.

 

Predsjednik ŽO SDP-a PSŽ  Mitar Obradović, v.r.