Izjava Socijaldemokratskog foruma žena povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena

Aktualno 7. ožujka 2014

Međunarodni dan žena– je dan uzdignute glave, pobune, neustrašivosti te prkosa i odlučnosti u ostvarivanju ženskih prava. To je dan kada trebamo odati priznanje svim ženama koje su sudjelovale u ženskim pokretima diljem svijeta. Međunarodnim danom žena danas slavimo ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnica ženskog spola.  

Iako se Danom žena slave velika povijesna ostvarenja na globalnoj razini te dokidanje rodne diskriminacije, ne možemo ne primijetiti kako se s godinama gubi njegovo temeljno značenje. Danas se uglavnom sve svodi na poklanjanje ruža, a nekada je Dan žena predstavljao napuštanje okova patrijarhata koji je žene stoljećima tretirao kao građane drugog reda.

Žene i muškarci su se tek kroz radničku i socijalističku borbu po prvi put počeli tretirati kao jednako važna ljudska bića. Naše su prethodnice, uz velike žrtve, kroz tu borbu ostvarile velike pobjede protiv diskriminacije, nejednakosti i nepravdi koje su proizlazile iz višestoljetnog neravnopravnog položaja žena i muškaraca u društvu.

Zato je važno da se podsjetimo kako nam prava koja danas ostvarujemo nisu bila data sama po sebi. Za njih smo se itekako morale izboriti, a ta je borba bila teška i često vrlo neizvjesna, no isto tako poticajna i obvezujuća za sve nas koje smo se odlučile baviti politikom kako bismo novim naraštajima osigurale bolje i sretnije mjesto za život. 

Rodna ravnopravnost koja se danas osigurava nacionalnim zakonima i strategijama te direktivama Europske unije, za većinu žena i postizanje njihove ravnopravnosti još uvijek nije dovoljna. Iako zakoni postoje, suočavamo se i danas s različitim tumačenjima i lošom provedbom koja omogućava da žene, umjesto da napreduju i jačaju svoju poziciju, još uvijek budu diskriminirane, imaju otežan pristup tržištu rada i budu slabije plaćene te nedovoljno zastupljene u gotovo svim važnim društvenim i političkim procesima. 

Iako je napredak u ostvarivanju rodne ravnopravnosti vidljiv, mi članice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske ne možemo biti zadovoljne.  I dalje se moramo boriti za punu ravnopravnost i paritetnu zastupljenost na svim razinama političkog djelovanja kako bi se ostvarila, duboko smo uvjerene, društvena pravednost i bolji život za sve članove i članice našega društva. 

Prvi sljedeći izbori koji su pred nama – izbori za Parlament Europske unije 25. svibnja ove godine prilika su da rodno obojimo političku kampanju te da progovorimo o politikama i vrijednostima koje, kao socijaldemokratkinje i socijaldemokrati, zastupamo na razini cijele Europske unije. 

Socijalno, ekonomsko i političko osnaživanje žena je u središtu našeg političkog djelovanja i mi ga kao članice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a Hrvatske moramo staviti na vrh političke agende koja će osigurati jednake mogućnosti za sve, poštivanje ljudskih prava, solidarnost, punu slobodu i društveni napredak.                

Obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana žena shvaćamo kao nastavak borbe za rodnu ravnopravnost i priliku da kao stranka još jednom pokažemo da zastupamo razvoj pluralističkog, demokratskog, pravednog i solidarnog društva koje će omogućiti svim građanima dostojanstven, siguran i kvalitetan život.

Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske želi sretan Međunarodni dan žena svim  građankama Republike Hrvatske – članicama SDFŽ-a, majkama i onima koje nisu majke, tetama, bakama, kćerima, djevojkama, studenticama, zaposlenim i nezaposlenim ženama, ruralnim ženama, domaćicama, političarkama, sindikalistkinjama, volonterkama i aktivisticama.

 

Želimo sretan Dan žena svima onima za koje se i dalje borimo kroz svoj svakodnevni angažman i djelovanje na terenu i u političkim arenama.

 

SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM ŽENA SDP-a HRVATSKE