Čestitamo Dan antifašističke borbe!

Aktualno 21. lipnja 2022

Izražavamo zahvalnost  svima koji su ustali protiv nacizma i fašizma te Hrvatsku svrstali na pravu stranu povijesti i u njene temelje za sva vremena utkali antifašizam. Na nama je da čuvamo uspomenu na sve žrtve koje je dala antifašistička borba.