Izjava Socijaldemokratskog foruma žena povodom 25. 11. Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i referenduma o ustavnom određenju braka

Aktualno 25. studenoga 2013

Na referendumu 1. prosinca glasajte PROTIV

Diljem svijeta 25. studenoga obilježava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, a ženske organizacije tim datumom započinju provoditi međunarodnu kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, koja završava 10. prosinca na Međunarodni dan ljudskih prava. Time se simbolično povezuju ta dva datuma kako bi se istaknulo da su ženska prava – pravo na život bez nasilja, pravo na različitost i toleranciju, pravo na izbor – ujedno i ljudska prava.

 

Obilježavajući Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, Socijaldemokratski forum žena SDP-a Hrvatske poziva građanke i građane da izađu na referendum 1. prosinca 2013. godine i izjasne se PROTIV ustavnoga definiranja braka kao zajednice muškarca i žene.

 

Definiranje braka kao heteroseksualne zajednice u Ustavu RH PROTIV je vrijednosti na kojima se temelji naš politički angažman i zato članice Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a GLASAJU PROTIV.

Ova je inicijativa usmjerena protiv temeljnih ljudskih prava, zajamčenih Ustavom RH; jednakosti, slobode i ravnopravnosti građanki i građana.

Rastuća netolerancija i netrpeljivost spram različitosti u hrvatskome društvu i otvorene poruke mržnje – to su tendencije koje nas zabrinjavaju i kojima se i danas najoštrije suprotstavljamo.

Nasilje prema ženama, kao i nasilje prema pripadnicama i pripadnicima bilo koje manjinske skupine u hrvatskome društvu neprihvatljivo je i borba protiv iskaza mržnje nikada neće prestati biti na vrhu naše političke agende.

 

               SOCIJALDEMOKRATSKI FORUM ŽENA SDP-a HRVATSKE